Disclaimer

De inhoud van de website van Advocatenkantoor Van Ham is louter van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, verstrekt Advocatenkantoor Van Ham geen garanties ten aanzien van de juistheid en de volledigheid van de informatie. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan tot de juiste resultaten leidt of dat de informatie geschikt is voor specifieke doelen.

Advocatenkantoor Van Ham kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enigerlei wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de op deze website aanwezige informatie. Dit geldt evenzeer voor zover verwezen wordt naar websites die door derden worden onderhouden. Advocatenkantoor Van Ham heeft geen zeggenschap over de inhoud daarvan en aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden impliceert niet dat Advocatenkantoor Van Ham de inhoud daarvan sponsort of onderschrijft.

De informatie op deze website kan op elk moment door Advocatenkantoor Van Ham worden gewijzigd. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op deze website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op deze website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Indien u naar aanleiding van de informatie op deze website vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Het is de gebruiker c.q. bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Van Ham.

Het gebruik van e-mailverkeer is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar Advocatenkantoor Van Ham te versturen, accepteert u het risico dat uw informatie voor derden kenbaar wordt. Wanneer u via elektronische weg contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd de door u verstrekte informatie, zoals uw naam, post- en e-mailadres, type vraag en eventuele andere informatie, op te slaan. Dergelijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal enkel worden gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen.

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Van Ham.